Privacy beleid

Dit is de privacyverklaring van SpitsSport. (hierna: “wij” of “ons”). Hier leggen we uit wat we doen met uw persoonsgegevens en waarom we dat doen. Als een term niet in deze verklaring wordt beschreven, heeft deze de betekenis zoals beschreven in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679). Neem de tijd om deze verklaring volledig te lezen om volledig geïnformeerd te zijn. Als u vragen heeft over deze verklaring, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze verklaring. We respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met je persoonsgegevens doen als je onze website bezoekt (ongeacht waar vandaan), wat je privacyrechten zijn en hoe de wet je beschermt.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we ze?

Persoonsgegevens, oftewel persoonsgegevens, betekent: alle informatie over een persoon waaruit u kunt afleiden wie het is. Per activiteit staat hieronder beschreven welke persoonsgegevens we verwerken, voor welk doel we die persoonsgegevens gebruiken en welke verwerkingsgrond we gebruiken voor de betreffende verwerking. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zaken die de wet toestaat. Meestal verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, of wanneer dit nodig is voor ons gerechtvaardigd belang (of dat van derden), en uw belangen en fundamentele rechten wegen niet zwaarder dan dat belang.

Als u iets bij ons bestelt

Voor elke bestelling die u bij ons plaatst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voornaam en achternaam
 • Afleveradres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • [Optioneel] factuuradres (straat, huisnummer, postcode en plaats)
 • Telefoonnummer
 • [Optioneel] geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bestellingen te kunnen verwerken en eventuele vragen over uw bestelling te kunnen beantwoorden. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Denk aan onze wettelijke administratieve verplichtingen.

Wanneer je een account aanmaakt

Om het bestellen te vergemakkelijken, kunt u er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als je een account aanmaakt en de relevante gegevens invult, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voornaam en achternaam
 • [Optioneel] geboortedatum
 • Adressen ingevoerd in het adresboek
 • Overzicht van uw bestellingen
 • Beoordelingen
 • Jouw favorieten
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bestellingen te kunnen verwerken en eventuele vragen over uw bestelling te kunnen beantwoorden. Wij gebruiken uw favorieten, besteloverzicht en beoordelingen om inzicht te krijgen in de voorkeuren die u heeft voor onze producten. De gronden die wij gebruiken om uw geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum (optioneel), adressen, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres te verwerken zijn: de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en de nakoming van onze wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken uw favorieten, het overzicht van uw bestellingen en reviews, en eventueel winkelkrediet op basis van het gerechtvaardigd belang om transacties te vereenvoudigen en inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten. Hierdoor kunnen wij de samenstelling van het assortiment afstemmen op de voorkeuren van onze klanten.

 

Wanneer we u onze nieuwsbrief sturen

 • Wanneer u onze website bezoekt en rondkijkt, verwerken wij de volgende informatie:
 • Geschatte locatie op basis van een deel van uw IP-adres
 • Wat je doet op onze website, bijvoorbeeld waar je op klikt
 • Uw type internetbrowser en het type apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken
 • We verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om de website te verbeteren en om de productvoorkeuren van onze klanten te begrijpen.

Wanneer we u onze nieuwsbrief sturen

Met onze nieuwsbrief willen wij uw aandacht vestigen op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als u onze nieuwsbrief gebruikt, verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Waar u op klikt in de nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw e-mailadres om de nieuwsbrief naar u toe te sturen. Dit doen we alleen als we toestemming van jou hebben gekregen. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door uw toestemming in uw account in te trekken. Wij gebruiken uw klikgedrag om te bepalen in welke onderdelen van de nieuwsbrief u geïnteresseerd bent. Deze informatie gebruiken wij om ons assortiment op de site samen te stellen. Wij verwerken uw klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten

Wanneer we u online advertenties laten zien

We adverteren onze producten op andere websites en social media platforms. Als we dat doen, verwerken we de volgende gegevens:

 • Uw klikgedrag op online advertenties
 • Uw IP-adres of advertentie-ID

Als je op een online advertentie voor onze producten klikt (bijvoorbeeld op Facebook), dan leggen we op onze website vast dat je op een advertentie hebt geklikt en waar de advertentie werd getoond. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van de e-mailnieuwsbrief, kunnen we u verdelen in een publiek (‘publiek’) dat we op basis van uw e-mailadres aan een social media-platform verstrekken om u een advertentie te laten zien of juist om ervoor te zorgen dat de advertentie niet wordt getoond. . Dit doen we bijvoorbeeld als je interesse hebt getoond in een product op onze website, maar dat je (nog) niet hebt gekocht) of als je een bepaald product meerdere keren hebt gekocht. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de cookies die bij de betreffende verwerking horen.

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice

We hebben een klantenservice om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Je kunt met ons bellen, mailen, chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Instagram.

Wij kunnen u efficiënter helpen door uw gegevens op te slaan. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP adres

Wanneer u een recensie geeft over onze producten

We verzamelen graag beoordelingen over onze producten of diensten. Wij verwerken minimaal de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam

We verzamelen de reviews op twee manieren: je kunt een review schrijven voor een product in onze webshop of je kunt een review schrijven na het afronden van je bestelling.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We gebruiken geen geautomatiseerde tools om beslissingen over mensen te nemen. Naast de gegevens die zichtbaar zijn in uw account, maken wij geen apart gebruikersprofiel voor u aan. We sturen je mailings en nieuwsbrieven met inhoud die op jou is afgestemd. De inhoud wordt bepaald door uw aankopen en de interesses die wij kunnen trekken uit uw koop- en klikgedrag.

Bewaartermijnen en locatie

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We slaan de gegevens niet op buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De bewaartermijn die wij hanteren staan hieronder per verwerking vermeld.

Bestel op de website

Wij zijn wettelijk verplicht om uw bestellingen (zoals facturen en andere boekhoudkundige documenten) 7 jaar bij te houden.

Bestel met een account

Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren. Daarnaast bewaren wij de gegevens van uw bestellingen zolang uw account actief is.

Na het verwijderen van je account bewaren we je gegevens alleen als we hier wettelijk toe verplicht zijn. Is dit niet het geval, dan worden je accountgegevens direct verwijderd (m.u.v. bestelgegevens, zoals facturen, deze moeten wij 7 jaar bewaren).

Bladeren door de website

We bewaren je bezoekersgegevens (zoals cookies) alleen zolang we hiertoe verplicht zijn en maximaal 26 maanden. Wij zullen je dan opnieuw om toestemming vragen, anders worden de gegevens definitief verwijderd.

Nieuwsbrief abonnement

We sturen u alleen nieuwsbrieven als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. We bewaren uw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen, zodat we onze wettelijke basis voor het verzenden van nieuwsbrieven kunnen vaststellen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, dient u uw e-mailadres onmiddellijk uit onze lijst te verwijderen.

Klantenservice

Over klantcontact houden wij notities bij zolang u als klant bij ons actief bent.

Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. We bewaren het telefoongesprek drie maanden. Aan het begin van het gesprek wordt u geïnformeerd dat het gesprek kan worden opgenomen, de doeleinden van dergelijke opnamen en de beoogde ontvanger. U heeft het recht om hiertegen bezwaar te maken. U heeft ook het recht om toegang tot een dergelijke opname te vragen.

Persoonsgegevens delen met derden

SpitsSport zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Denk bijvoorbeeld aan PostNL voor het bezorgen van pakketten in Nederland.

 • We kunnen uw gegevens ook delen met partners die ons helpen met:
 • ondersteuning van onze klantenservice;
 • ondersteuning van onze reclame- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen van klantonderzoek en het verkrijgen van beoordelingen en recensies;

het verlenen van financiële diensten, zoals betalingsdiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.Al onze derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. We staan niet toe dat derden uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken; wij geven hen alleen toestemming om uw gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens over te dragen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar spitssport@outlook.com.

Na vaststelling van uw identiteit laten wij u uiterlijk vier weken na ontvangst van uw verzoek weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken of eventueel kunnen verwijderen, beschermen of verbeteren. Als u een account heeft aangemaakt, kunt u uw gegevens op elk moment bekijken en wijzigen via de pagina “Mijn account” op / login.

Wilt u uw gegevens uit ons systeem verwijderen of kopiëren? Dan kunt u via de contactpagina contact met ons opnemen en wij regelen dit voor u voor zover dit wettelijk is toegestaan!

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of een schending van uw rechten op grond van de wet, neem dan contact op met spitssport@outlook.com. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij u naar hun website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

Meer over deze bron tekst 

Bron tekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie

Feedback verzenden

Contact details

Naam van de verwerkingsverantwoordelijke: SpitsSport

Bedrijfsadres:

Amazonestraat 30

3207NB Spijkenisse

Telefoon nummer: 06-51242777

email adres: spitssport@outlook.com

De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 mei 2020